inschrijving speelseizoen 2017 op 6 november van 9u tot 11u15

Vinkenmaatschappij

 

<< KM DE BLAUWBEKKEN Kruishoutem-Nokere >>

 

 

Geachte Lid,

 

Om het komende speelseizoen 2017 voor te bereiden en de nodige administratieve zaken in orde te brengen is er een algemene ledenvergadering voorzien op

ZONDAG 06 NOVEMBER 2016  in ons lokaal  “Het Handelshuis” te Nokere

vanaf  09u00 tot 11u15.

 

AGENDA:

 

  1. Inschrijven van bestaande en nieuwe leden + betalen van het lidgeld 2017.
  2. Binnen brengen en eventueel in orde stellen van de rode registers.
  3. Aanvragen van de bondslidkaarten voor het speelseizoen 2017 (vogelnaam en ringnummer). Aandacht: het ringnummer waarvoor een bondslidkaart aangevraagd wordt MOET ook voorkomen op uw rode register!

 

We zouden het op prijs stellen mochten alle leden aanwezig zijn op deze algemene ledenvergadering. Indien het onmogelijk is om deze vergadering bij te wonen, gelieve alle ingevulde documenten (rode register) en gegevens (aanvraag bondslidkaarten) ten laatste op 15 november 2016 aan één van de bestuursleden te overhandigen. Zo hebben we als bestuur nog de tijd om de samenvattende lijsten en andere gegevens tijdig door te geven aan onze gewestleider.

 

Wij rekenen op een talrijke opkomst voor deze algemene ledenvergadering en inschrijving voor het komende seizoen 2017, het bestuur dankt U bij voorbaat en hopelijk tot

zondag 06 november 2016.

 

PS: in bijlage een lijst met de vogels met ringnummer en bondslidkaarten in uw bezit van het seizoen 2016. Gelieve dit document aan te passen en mee te brengen op

zondag 06 november 2016.

 

 

 

 

Namens het bestuur,

 

De secretaris,

 

Vandenhende Geert